Service og retur

Retur av varer:

Dersom det ved mottak av varer oppdages at det er sendt dem feil vare
eller at tilsendte vare har fabrikasjonsfeil kan denne vare returneres.
Annen retur av varer kan også aksepteres så fremst dette gjøres i henhold til vedlagte skjemaer om heving av kjøp,
benyttelse av angrerett eller annen reklamasjon og retur.
All retur skal gjøres i henhold til retningslinjer beskrevet på våre skjemaer.
Dalens elektonikk Service garanterer at de varer som avsendes til deg ikke er synlig skadet eller har mangler på noen måte.
Skulle det allikevel oppstå en situasjon hvor du ønsker å påpeke feil må dette varsles oss umiddelbart etter mottak av vare.
Eventuell feil/skade som har oppstått grunnet transportørens håndtering av forsendelse må rapporteres transportøren.
Dalens elektonikk Service garanterer at ingen skade finnes i avsendings øyeblikket.
Vårt eget skjema som skal vedlegges eventuell retur. (Returskjema.doc - Word-dokument)
Om angrerett. Info fra Barne- og Familiedepartementet.